Radka ŽÁKOVÁ (cykloRADKA)Cyklistikou se zabývám již více než 12 let. Po osmi letech práce na plzeňské radnici v Odboru propagace a tisku, do jehož kompetence patřila propagace města pro turisty i informace občanům, jsem v roce 2004 nastartovala svůj první projekt pro cyklisty – komentované cykloprohlídky pro veřejnost . Pravidelné vyjížďky na kole s průvodcem, které představují méně známé zajímavosti v regionu a „učí“ cyklisty jezdit po cestách mimo hlavní komunikace, pořádám dosud.

V roce 2007 jsem díky grantu města Plzně vytvořila regionální informační portál pro cyklisty plzenskonakole.cz . Již více než 9 let tak píšu články o všem, co se týká cyklistiky v Plzni a Plzeňském kraji. Články vycházejí z vlastních zkušeností, ověřených informací, aby měly pro čtenáře informační hodnotu nejen v době vydání, ale i dlouho po ní. Jsou doprovázeny mnoha vlastními fotografiemi. Vše, o čem píšu, se také snažím sama vyzkoušet a poznat tak všechny skupiny cyklistů i to, jak přemýšlejí a co potřebují.

Jako cykloprůvodkyně v ČR i zahraničí stále sbírám zkušenosti a díky setkávání s jinými cyklisty také zpětnou vazbu nejen k vlastním aktivitám, ale i reakce cyklistů k běžným problémům, které je potkávají. Na kole průvodcuji v Plzeňském kraji, ve Francii (Provence, Auvergne) a v českém Banátu (Rumunsko).


Absolvovala jsem několik menších stáží v zahraničí (Švýcarsko, Německo) a řadu mezinárodních konferencí věnovaných cykloturistice i cyklistické dopravě, vč. těch největších (konference VeloCity v Seville v r. 2011 a konference VeloCity ve Vídni 2013). Tři roky jsem jako zaměstnanec Centra dopravního výzkumu, v.v.i., působila jako hlavní komunikační manažerka v mezinárodním cyklodopravním česko-slovensko-polsko-německém projektu CentralMeetBike, kde jsem měla na starost mj. komunikaci s novináři a mediální komunikaci jsem učila i naše projektové partnery. Během projektu jsem připravovala Newsletter národního cyklokoordinátora – většinou dvoustránkový zpravodaj s novinkami v oblasti cyklistiky v ČR i zahraničí. Díky těmto aktivitám mám kontakty na lidi podporující cyklistiku u nás i v zahraničí, a to vč. těch na nejvyšší evropské úrovni. Stále mi chodí množství cyklistických newsletterů v angličtině i němčině se zajímavými informacemi ze světa cyklistiky.

Jako editorka nepracuji jen pro vlastní internetový cykloportál, ale také pro DENÍK, kde řídím tým autorů vytvářející seriál stránkových cyklovýletů, které vycházejí během cyklistické sezóny každý týden ve všech DENÍCÍCH na území Plzeňského a Karlovarského kraje. Pro Český rozhlas v Plzni jsem připravovala několik sezón sérii cyklistických rad a tipů na výlety do pořadu Poradíme vám. Nyní připravuji a s kolegou Stanislavem Juríkem natáčím seriál šikovných informací pro cyklisty v ČRo Plzeň pod názvem CYKLOrádio .

Obcím a regionům pak radím, jak připravit nabídku pro cyklististy a jak jí udělat správný marketing. To představuje většinou tzv. cyklobalíčky. to jsou soubory tipů na cyklovýlety v daném regionu, které vycházejí v tištěné podobě i na internetu jako například: Krajem kněžny Káči v Pošumaví či cyklovýlety Chodskem s Cyklistíkem


© cykloRADKA